St. Urbanus Maasniel stelt zich voor

Zoals de meeste "traditionele" schutterijen bestaat St. Urbanus Maasniel uit verschillende onderdelen: Een Bordjesdrager, Tamboer-Maître, Muziekkorps, Marketentsters, Vaandeldrager, Koning (Koningin, Koningspaar) en Schutters. 

In 2005 bestond de schutterij honderdtwintig jaar (sinds 1885) en in 2010 hebben we ons 125-jarig jubileum gevierd. Het muziekkorps is in 1953 opgericht. Eerst alleen als een tamboerkorps, later als klaroen- en jachthoornkorps. Thans telt de schutterij zo'n 145 leden, waarvan een 60-tal geuniformeerd. Het muziekkorps bestaat uit ruim 40 muzikanten. Er zijn nog enkele leden in opleiding.

De schutterij treedt voornamelijk naar buiten bij schuttersfeesten, het Oud Limburgs Schuttersfeest, het Limburgs Dames Schuttersfeest, taptoe's, festivals en natuurlijk bij het traditionele koningsschieten op tweede Pinksterdag.

5 jaar Jachthoornkorps na de heroprichting
In 2000 werd het jachthoornkorps heropgericht. Het korps had als drumfanfare 10 moeilijke jaren doorlopen en met behulp van een enthousiaste groep oud-leden, de overgebleven muzikanten van de drumfanfare en enkele nieuwe leden werd het jachthoornkorps weer nieuw leven ingeblazen. Ongeveer 30 leden telde het korps vanaf de start. Achter de schermen werd de interne muziekopleiding uitgebreid en verbeterd. Dat deze aanpak succes heeft, dat blijkt uit het stijgend muzikaalniveau, het aantal leden en diverse muzieksoorten die gespeeld worden. Want het korps speelt allang niet meer alleen de marsen in de karakteristieke Jachthoornsound tijdens de optochten van de schuttersfeesten.

Mars, show en andere muziekstijlen
In 2004 werd een nieuwe show ingestudeerd met diverse muziekstijlen en verrassende effecten. Deze show werd voor het eerst opgevoerd tijdens de taptoe Midden-limburg in Roermond in september. Op 20 juni 2009 heeft het korps weer deelgenomen aan Taptoe Roermond, met een nieuwe show.

Leerlingen muziekkorps 
Het korps verwelkomt nieuwe leerlingen vanaf 8 jaar. Ze beginnen met blokfluitles als basis voor jachthoorn, trompet, tuba of bas. Slagwerkers beginnen op een oefentrom als basis voor kleine trom, grote trom, tenortrom of bekkens. Bent U niet muzikaal maar wilt U wel deelnemen aan schietwedstrijden en proeven aan de schutterscultuur, dan kunt U als schutter achter het muziekkorps marcheren bij tal van evenementen. Voor meer informatie kunt U contact opnemen via het Contact-formulier.

De Schutters 
De schutterij telt momenteel zo'n 42 actieve schutters ingedeeld in zo'n 7 zestallen. De groep is zeer gevarieerd met een groot aantal dames (onze C- en D zestallen bestaan uitsluitend uit dames!) en jonge schutters (1,5 zestal). Voor jonge- en beginnende schutters is er sinds begin 2009 een aparte Sjötte Kurzus opgezet. Nieuwe leden die interesse hebben om ook eens "onder de buks" te staan zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Neem gerust eens contact op met ons via het Contact-formulier voor meer info.

Activiteiten
Naast het toch wel drukke programma en de vele repetities is er de nodige ontspanning in de vorm van nevenactiviteiten. De vereniging beschikt over een activiteitencommissie die jaarlijks verschillende evenementen organiseert, afgestemd op de diverse leeftijdsgroepen. Naast de gebruikelijke activiteiten zoals Sinterklaas en Pasen is er een jaarlijkse kaart- en dartsavond.