Sinds 1 mei 2010 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

 

Bovenste rij (v.l.n.r.):  
Henk Notté Penningmeester
John Schuman geen bestuurslid meer
Piet Opbroek Contactpersoon/onderhoud instrumentarium & Urbanushoes
Wim Meisters Voorzitter/woordvoerder schietcommissie, afmeldingen schutters & contactpersoon begrafenis leden
Erwin Linssen Voorzitter/onderhoud alle uniformen

 

Onderste rij (v.l.n.r.):  
Wiel Coenen 2e Penningmeester, contactpersoon onderhoud groenvoorziening Urbanushoes
Frans Aelmans Voorzitter, 1e buksmeester & algemene zaken betreffende Schutterij St. Urbanus
Theo Zegers Ere-voorzitter
Wendy Linssen Vice-voorzitter, voorzitter/woordvoerder korpscommissie, sociaal contact leden (ziekte, ziekenhuisopname e.d.)
Rebecca Peeters 1e secretaris, PR, voorzitter/woordvoerder activiteitencommissie, woordvoerder jeugdbeleid